Boeken

Er zullen boeken aan de rechtvaardigen en wijzen worden gegeven

die vreugde zullen brengen, oprechtheid en veel wijsheid.

(Henoch)

Mijn ervaring is dat er diepe vreugde gelegen is in het begrijpen van de woorden die God tot ons gesproken heeft. De kern van Gods spreken is in de Bijbel terug te vinden. Het onbevangen en oprecht bestuderen van de grondtekst helpt hierbij enorm, wetend dat God als een wijze, liefdevolle en eerlijke Vader handelt. Met Jeshua voorop, maar ook met Henoch, Abraham, de profeten en de apostellen leren wij om met wijsheid en inzicht met Gods woorden om te gaan. De boeken op deze pagina geven een weerslag van mijn eigen onderzoek naar de hoogte, breedte, lengte en diepte van Gods woorden die onuitputtlijk is. Het blijft daarom wel altijd ‘werk in uitvoering’. Gods plan’ geeft een visie, samenvatting en chronologisch overzicht van wat God voor ons mensen bedacht heeft. Startend bij onze eeuwige Schepper komt u, via het scheppingsproces in ons tijdperk van 6000 jaar na Adam terecht, om er via de profeten achter te komen dat het eeuwige Koninkrijk van God uw toekomst mag zijn. Dit boek bevat veel nieuws voor mensen die nieuwsgierig zijn naar waar we vandaan komen en naartoe op weg zijn . Paperback, 547 pagina's (december 2021) Prijs: € 25,00 (excl. BTW) Het evangelie van Mattheus vanuit het Hebreeuws’ is een eigentijdse vertaling van het evangelie van Mattheus dat gebaseerd is op de Hebreeuwse grondtekst en het bevat bijna 1900 eindnoten. Het bijzondere van deze vertaling is: o De grondtekst voor het Mattheusevangelie is het Hebreeuws. o De verschillen met de Griekse grondtekst zijn vet gedrukt. o Uitspraken van Jeshua zijn cursief gedrukt. Paperback, (A5) 122 pagina's (november 2023) Prijs: € 7,00 (excl. BTW) Het geloof van de eerste Christenen biedt een aantal vertalingen van parels van vroegchristelijke boeken. De boeken getuigen van de tijd na de opstanding van Jeshua en de handelingen van de Apostelen tot en met het onderwijs dat zij op hun beurt overdroegen. Het boek bevat veel informatie over wat de eerste Christenen geloofd hebben. Paperback, 631 pagina's (november 2022) Prijs: € 25,00 (excl. BTW) Jezus, de wet en de profeten Bevat een vanuit het Hebreeuws vertaald evangelie van Mattheus en een nauwkeurige vertaling op basis van de Hebreeuwse ketief aantekeningen van de profeten vanaf Genesis tot Maleachi. Meer dan 6400 voetnoten zijn opgenomen om de gekozen vertaling vanuit de Hebreeuwse tekst toe te lichten. Het boek is chronologisch opgebouwd en de nog te vervullen Bijbelse profetieën zijn geselecteerd en in het laatste hoofdstuk opgenomen. Paperback, 688 pagina's (november 2023) Prijs: € 30,00 (excl. BTW) 150 Profetische Psalmen Is een vertaling vanuit het Hebreeuws van de 150 Bijbelse Psalmen. Het profetische karakter van de Psalmen voert daarbij de boventoon. De prachtige teksten van deze Hebreeuwse liedjes bieden nog altijd hoop en troost voor veel mensen die in God geloven. Paperback, (A5) 169 pagina's (februari 2023) Prijs: € 8,00 (excl. BTW) Uitnodiging! Deel 1 Bevat een uitgebreide samenvatting van profetieën die voor onze tijd en daarna zijn uitgesproken. Als een acht gangen diner opgediend wordt u meegenomen in de visioenen en profetieën die ca. 30 Bijbelse profeten aan ons nagelaten hebben. Door dit boekje krijgt u inzicht in de volgorde waarin de Bijbelse eindtijdprofetieën vervuld zullen worden en hoe wij als mensheid een nieuw tijdperk van duizend jaar vrede binnen zullen gaan. Paperback, (A5) 106 pagina's (maart 2020) Prijs: € 7,00 (excl. BTW) Uitnodiging! Deel 2 Bevat een vertaling vanuit de grondtekst van de profetieën die voor onze tijd en de toekomst uitgesproken zijn. Het ‘acht gangen diner’ uit deel 1 volgend, zijn de eindtijdvisioenen en profetieën in volgorde van tijd geplaatst. Door dit boek gaan uw ogen open over hoe en wanneer vele Bijbelse profetieën nog vervuld zullen gaan worden. Paperback, (A4) 432 pagina's (november 2021) Prijs: € 18,00 (excl. BTW) Het vroegste Nieuwe Testament is een herziene vertaling van het Nieuwe Testament die gebaseerd is op de Hebreeuwse en Griekse grondtekst met meer dan 4700 eindnoten. Het bijzondere aan deze vertaling is: o De grondtekst voor het Mattheusevangelie is het Hebreeuws. o De zinsbouw en interpuncties van de oorspronkelijke tekst dienen als de basis voor de vertaling. o De gehanteerde Canon is op grond van de vroegste lijsten aangepast. o De drie aan de Canon toegevoegde boeken zijn vertaald vanuit het Engels en het lezen zeker waard. Paperback, (A4) 285 pagina's (november 2023) Prijs: € 15,00 (excl. BTW) De Torah is een vertaling van de eerste vijf boeken van Mozes vanuit de Hebreeuwse grondtekst met meer dan 2800 eindnoten. Het bijzondere aan deze vertaling is: o Het Nederlands blijft zo dicht mogelijk bij de grondtekst. o Ook van namen en plaatsen is vaak de Nederlandse vertaling vermeld. o Daar waar het Hebreeuws een dubbele betekenis heeft is een extra alternatieve vertaling opgenomen. Paperback, (A4) 207 pagina's (februari 2023) Prijs: € 12,00 (excl. BTW)
© 2024 J.Sabelis
Jeshua zegt in het Hebreeuws: ‘Waak, zodat u niet zult dwalen onder de mensen.’ Mattheus 24:4b

U bent het voortdurende wereldwijde zout.

Boeken

Boeken

Er zullen boeken aan de rechtvaardigen en

wijzen worden gegeven die vreugde zullen

brengen, oprechtheid en veel wijsheid.

(Henoch)

Mijn ervaring is dat er diepe vreugde gelegen is in het begrijpen van de woorden die God tot ons gesproken heeft. De kern van Gods spreken is in de Bijbel terug te vinden. Het onbevangen en oprecht bestuderen van de grondtekst helpt hierbij enorm, wetend dat God als een wijze, liefdevolle en eerlijke Vader handelt. Met Jeshua voorop, maar ook met Henoch, Abraham, de profeten en de apostellen leren wij om met wijsheid en inzicht met Gods woorden om te gaan. De boeken op deze pagina geven een weerslag van mijn eigen onderzoek naar de hoogte, breedte, lengte en diepte van Gods woorden die onuitputtlijk is. Het blijft wel altijd ‘werk in uitvoering’. Gods plan’ geeft een visie, samenvatting en chronologisch overzicht van wat God voor ons mensen bedacht heeft. Startend bij onze eeuwige Schepper komt u, via het scheppingsproces in ons tijdperk van 6000 jaar na Adam terecht, om er via de profeten achter te komen dat het eeuwige Koninkrijk van God uw toekomst mag zijn. Dit boek bevat veel nieuws voor mensen die nieuwsgierig zijn naar waar we vandaan komen en naartoe op weg zijn . Paperback, 547 pagina's (december 2021) Prijs: € 25,00 (excl. BTW) Het evangelie van Mattheus vanuit het Hebreeuws is een eigentijdse vertaling van het evangelie van Mattheus dat gebaseerd is op de Hebreeuwse grondtekst en het bevat bijna 1900 eindnoten. Het bijzondere van deze vertaling is: o De grondtekst voor het Mattheusevangelie is het Hebreeuws. o De verschillen met de Griekse grondtekst zijn vet gedrukt. o Uitspraken van Jeshua zijn cursief gedrukt. Paperback, (A5) 121 pagina's (november 2023) Prijs: € 7,00 (excl. BTW) Het geloof van de eerste Christenen biedt een aantal vertalingen van parels van vroegchristelijke boeken. De boeken getuigen van de tijd na de opstanding van Jeshua en de handelingen van de Apostelen tot en met het onderwijs dat zij op hun beurt overdroegen. Het boek bevat veel informatie over wat de eerste Christenen geloofd hebben. Paperback, 631 pagina's (november 2022) Prijs: € 25,00 (excl. BTW) Jezus, de wet en de profeten Bevat een vanuit het Hebreeuws vertaald evangelie van Mattheus en een nauwkeurige vertaling op basis van de Hebreeuwse ketief aantekeningen van de profeten vanaf Genesis tot Maleachi. Meer dan 6400 voetnoten zijn opgenomen om de gekozen vertaling vanuit de Hebreeuwse tekst toe te lichten. Het boek is chronologisch opgebouwd en de nog te vervullen Bijbelse profetieën zijn geselecteerd en in het laatste hoofdstuk opgenomen. Paperback, 688 pagina's (november 2023) Prijs: € 30,00 (excl. BTW) 150 Profetische Psalmen Is een vertaling vanuit het Hebreeuws van de 150 Bijbelse Psalmen. Het profetische karakter van de Psalmen voert daarbij de boventoon. De prachtige teksten van deze Hebreeuwse liedjes bieden nog altijd hoop en troost voor veel mensen die in God geloven. Paperback, (A5) 169 pagina's (februari 2023) Prijs: € 8,00 (excl. BTW) Uitnodiging! Deel 1 Bevat een uitgebreide samenvatting van profetieën die voor onze tijd en daarna zijn uitgesproken. Als een acht gangen diner opgediend wordt u meegenomen in de visioenen en profetieën die ca. 30 Bijbelse profeten aan ons nagelaten hebben. Door dit boekje krijgt u inzicht in de volgorde waarin de Bijbelse eindtijdprofetieën vervuld zullen worden en hoe wij als mensheid een nieuw tijdperk van duizend jaar vrede binnen zullen gaan. Paperback, (A5) 106 pagina's (maart 2020) Prijs: € 7,00 (excl. BTW) Uitnodiging! Deel 2 Bevat een vertaling vanuit de grondtekst van de profetieën die voor onze tijd en de toekomst uitgesproken zijn. Het ‘acht gangen diner’ uit deel 1 volgend, zijn de eindtijdvisioenen en profetieën in volgorde van tijd geplaatst. Door dit boek gaan uw ogen open over hoe en wanneer vele Bijbelse profetieën nog vervuld zullen gaan worden. Paperback, (A4) 432 pagina's (november 2021) Prijs: € 18,00 (excl. BTW) Het vroegste Nieuwe Testament is een herziene vertaling van het Nieuwe Testament die gebaseerd is op de Hebreeuwse en Griekse grondtekst met meer dan 4700 eindnoten. Het bijzondere aan deze vertaling is: o De grondtekst voor het Mattheusevangelie is het Hebreeuws. o De zinsbouw en interpuncties van de oorspronkelijke tekst dienen als de basis voor de vertaling. o De gehanteerde Canon is op grond van de vroegste lijsten aangepast. o De drie aan de Canon toegevoegde boeken zijn vertaald vanuit het Engels en het lezen zeker waard. Paperback, (A4) 285 pagina's (november 2023) Prijs: € 15,00 (excl. BTW) De Torah is een vertaling van de eerste vijf boeken van Mozes vanuit de Hebreeuwse grondtekst met meer dan 2800 eindnoten. Het bijzondere aan deze vertaling is: o Het Nederlands blijft zo dicht mogelijk bij de grondtekst. o Ook van namen en plaatsen is vaak de Nederlandse vertaling vermeld. o Daar waar het Hebreeuws een dubbele betekenis heeft is een extra alternatieve vertaling opgenomen. Paperback, (A4) 207 pagina's (februari 2023) Prijs: € 12,00 (excl. BTW)

© 2024 J.S.

Jeshua zegt in het Hebreeuws: ‘Waak, zodat u niet zult dwalen onder de mensen.’ Mattheus 24:4b

U bent het voortdurende wereldwijde zout.