© 2023 J.Sabelis
Jezus zegt in het Hebreeuws: ‘Als u het kunt geloven dan bent u in staat om alles te voltooien, voor wie gelooft zijn alle dingen makkelijk.’ Direct roept de vader van de jongen dit met luide stem: ‘Heer ik geloof, sterker nog, help mij met mijn geloof!’ Marcus 9: 23,24

Want dezelfde Heer van iedereen, is rijk naar iedereen die Hem om

hulp roept

Wij willen en kunnen niet alleen leven, we hebben elkaar én onze Schepper nodig. Onze tijd is kostbaar, hoe gebruiken we die dat het ons voldoening oplevert? Om bewuster en effectiever met uw dagelijkse keuzes en tijd om te gaan is de serie ik ben… gemaakt. In één week bepaalt u wat u doelbewust in uw dagelijkse leven gaat ontwikkelen en volgt u het effect van uw keuzes. Het programma kan zelfstandig of als groep worden gedaan en is gebaseerd op de Eijktest en WEEG aanpak. Sardius Consultancy heeft deze aanpak ontwikkeld en kan voor elke doelgroep een programma op maat aanbieden. Download het werkboekje en merk in één week wat bewust ontwikkelen met je doet. Voor het verder ontwikkelen van uzelf als kerk, groep of persoonlijk, is het boekje Ik ben… uitgenodigd’ beschikbaar. Het programma kan op aanvraag voor uw doelgroep op maat gemaakt worden. Dit alles is gebaseerd op een visie die kan helpen om onze maatschappij op een voor ieder mens-waardige manier in te richten. Dit begint bij het kennen en nemen van onze eigen verantwoordelijkheid en het zorg dragen voor je naasten met de talenten en ‘schatten’ die ons zijn toevertrouwd. Laten we in deze wereld leven met zo veel mogelijk mensen die we in ons hart gesloten hebben.

Hulp

Als iemand met geloof vastgrijpt, waarom zou hij dan opgeven?

Als iemand met geloof vastgrijpt,

waarom zou hij dan opgeven?

© 2023 J.S.

Jezus zegt in het Hebreeuws: ‘Als u het kunt geloven dan bent u in staat om alles te voltooien, voor wie gelooft zijn alle dingen makkelijk.’ Direct roept de vader van de jongen dit met luide stem: ‘Heer ik geloof, sterker nog, help mij met mijn geloof!’ Marcus 9: 23,24

Want dezelfde Heer van iedereen, is rijk naar

iedereen die Hem om hulp roept

Wij willen en kunnen niet alleen leven, we hebben elkaar én onze Schepper nodig. Onze tijd is kostbaar, hoe gebruiken we die dat het ons voldoening oplevert? Om bewuster en effectiever met uw dagelijkse keuzes en tijd om te gaan is de serie ik ben… gemaakt. In één week bepaalt u wat u doelbewust in uw dagelijkse leven gaat ontwikkelen en volgt u het effect van uw keuzes. Het programma kan zelfstandig of als groep worden gedaan en is gebaseerd op de Eijktest en WEEG aanpak. Sardius Consultancy heeft deze aanpak ontwikkeld en kan voor elke doelgroep een programma op maat aanbieden. Download het werkboekje en merk in één week wat bewust ontwikkelen met je doet. Voor het verder ontwikkelen van uzelf als kerk, groep of persoonlijk, is het boekje Ik ben… uitgenodigd’ beschikbaar. Het programma kan op aanvraag voor uw doelgroep op maat gemaakt worden. Dit alles is gebaseerd op een visie die kan helpen om onze maatschappij op een voor ieder mens-waardige manier in te richten. Dit begint bij het kennen en nemen van onze eigen verantwoordelijkheid en het zorg dragen voor je naasten met de talenten en ‘schatten’ die ons zijn toevertrouwd. Laten we in deze wereld leven met zo veel mogelijk mensen die we in ons hart gesloten hebben.

Hulp